زبان بدن وتعریف زبان بدن و کاربرد‌ های آن

زبان بدن وتعریف زبان بدن و کاربرد‌ های آن

اولین مقاله ما در رابطه با زبان بدن وتعریف زبان بدن وکاربرد آن می باشد،
در وحله اول تعریف مختصری اززبان بدن داشته باشیم،
زبان بدن چیست?
زبان بدن یک ارتباط غیرکلامی است که به صورت خودآگاه ونا خودآگاه ازآن استفاده میکنیم، لازم است شما زبان بدن هرفردی را درحالت ریلکس یا درشرایطی که دارای تنش نیست بدانید،،
براساس مطالعات دکتر آلبرت محرابیان دردانشگاه کالیفرنیا طبق درصدی که ازیک مطالعه بدست آمده،پیامی که ماارسال میکنیم.
۷% مرهون کلمات به کاررفته،۳۸% مرهون تن صدا،۵۵%مرهون به حالت چهره ویا ارتباط غیرکلامی یا همان زبان بدن اختصاص داده شده،
با توجه به این موضوع وبا کارگاههای زبان بدن که درطول این مدت برگزارکردیم وطبق نظرسنجی هایی که ازشرکت کنندگان گرفته شده است،به این نتیجه رسیدیم که ۸۵% ازمردم ایران با زبان بدن به صورت جدی آشنا نیستند ویا حتی نشنیده اند
زبان بدن در کجا کاربرد دارد?
۱_ شناخت زبان بدن در زندگی زناشویی
۲_ شناخت زبان بدن جهت تربیت کودک ونوجوان
۳_ شناخت زبان بدن قبل از ازدواج
۴_ شناخت زبان بدن از طریق رفتارشناسی
۵_ شناخت زبان بدن در کسب وکار
۶_ شناخت زبان بدن در مذاکره
۷_زبان بدن در ارائه کارت ویزیت
۸_ زبان بدن در ترکیب رنگ در پوشش لباس
وغیره….
کاربرد دارد،واگر با زبان بدن آشنا بشویم وبتوانیم در زندگی روز مره خود جایگاهی برای آن انتخاب کنیم مسلما در زندگی موفق ودر جامعه پیروز ودر مذاکره ها برگ برنده میشویم.
این مقاله ادامه دارد ودر بخشهای مختلف آموزش داده خواهد شد

 

زبان بدن وتعریف زبان بدن و کاربرد‌ های آن

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.