رفع خجولی

درمان کم حرفی؛روشهایی برای کنار گذاشتن کم رویی در صحبت کردن
برخی افراد همچون ستاره در مکالمه می درخشند,میتوانید بدون هیچ سختی پشت سرهم داستان بگویند وبذله گویی کنند.درمقابل, حرف زدن برای افراد کم حرف یا درونگرا کارسختی است.کاری که برای آن باید تمام جرأت وجسارت خودراجمع کنند.ابته کم حرفی مادامی که در کنترل شما باشد خصوصیت بدی نیست.شاید بخواهیدبرای پیداکردن دوست یا مشارکت بهتردر موقعیتهای اجتماعی کم حرفی را کنار بگذارید.درهرحال اگراین خصوصیت مانعی بر سر رسیدن به خواسته هایتان است برای درمان کم حرفی با این نوشته همراه شوید. با تمرین های کاربردی, صرف وقت وروبه رو شدن با ترسهایتان میتوانید به روشی تازه درجمع ظاهرشوید.آماده باشید که قرار است از کنج آسایش همیشگی تان بیرون بیایید.
روش اول:حرف زدن با آدمهای جدید
۱-چند عبارت برای آغازمکالمه در ذهن داشته باشید.
باز کردن سرصحبت با آدمی که نمیشناسید میتواند دشوار باشد.امااگر برای این کار آماده شوید کمتر احساس ناشی گری می کنید.پیش از شرکت در دورهمی ها چند عبارت برای شروع مکالمه پیدا کنید تا حرفی برای گفتن داشته باشید.
۲-آنچه قرار است بگویید را تمرین کنید
آنچه قرار است بگویید را روی کاغذ بنویسید وروبروی آینه با صدای رسا آن را با خودتان ترین کنید.اینکار باعث میشه درحین مکالمه جملات طبیعی ترادا کنید.حتی وقتی تمرین کرده باشید هم ممکن است مکالمه طبق برنامه ریزی شما پیش نرود؛ اما اشکالی ندارد.
۳-روی فرد مقابل تمرکز کنید
اگر آدم خجالتی باشید احتمالا دربرخورد با دیگران بیشتر روی خودتان متمرکزید. ممکن است به این فکر کنید که آنها درباره ی شما چه فکری میکنند یابعد از این باید چه بگویید.به جای فکردرباره خودتان واحساس تان روی صحبنهای فرد مقابل تمرکز کنید.ببینید آنها چه میگویند یا دور وبرتان چه اتفاقی درجریان است.
تمرین تبدیل شدن به یک شنونده خوب به شما کمک میکند روی حرفهای دیگران تمرکز کنید.تماس چشمی را از دست ندهید. هراز گاهی به نشانه تأیید سرتان را تکان دهید..
به رفتار,لحن صدا,زبان بدن,حالت وحرکات صورت افراد دقت کنید وببینید با دیگران چطور ارتباط برقرار کنید.
۴-درمکالمه های گروهی اندکی مشارکت کنید
نظاره گر مکالمه ی دیگران بودن ودخیل نشدن درآن کار ساده ای است.شرکت در یک مکالمه ی گروهی به ویژه زمانی دشوار میشود که افراد دخیل یکدیگر را میشناسند وشما فردی خارج از گروه هستید.اگر درر چنین شرایطی هستید سعی کنید با عبارتهای کوتاهی در مکالمه حضور داشته باشید؛
درسته,موافقم
دیوانه کننده است.
من هم این را شنیده ام.
زمانی که سایرین می خندند به جای ساکت بودن شما هم بخندید.
۵-سوألات بازپاسخ بپرسید
سوألات«باز»پاسخ آنها هستند که به پاسخی بیش از یک بله یا خیر احتیاج دارند.این نوع سوألات مکالمه را زنده نگه میدارند وبه شما امکان میدهند که فرد مقابل را بشناسید. بیشتر آدمها از حرف زدن درباره ی خودشان استقبال میکنند. بنابراین این سوألات بار را از دوش شما برمیدارند.
برای مثال به جای اینکه بپرسید«آیا حیوان خانگی دارید؟»بگویید«به چه حیوانی علاقه دارید»
۶-درشروع مکالمه ها حرفی بزنید
وقتی وارد جمعی میشوید که میخواهید بیشتر در آنجا حرف بزنید,سعی کنید در ده ددقیقه ی اول وارد صحبت شوید.اگر زود وارد بحث شوید کمتراحتمال دارد کم حرف وکم رو باقی بمانید. البته لازم نیست که ذرمکالمه نقش پررنگی بر عهده بگیرید. همین که با گوینده موافقت کنید یا سوألی بپرسید کفایت میکند.
روش دوم:خوش صحبت شدن
۱-ازتعامل های کوتاه غافل نشوید
مهارت حرف زدن را با تمرین های کوتاه تعامل با سایرین تقویت کنید.برداشتن گامهای کوچک اعتماد به توانایی تان را افزایش خواهد داد.
به یک غریبه درخیابان لبخند بزنید.
با فروشنده ,پسنچی مکالمه داشته باشید.
چیزی که شایسته تعریف کردن هست را تعریف کنید.
از کسی سوأل غیر رسمی بپرسید.
۲-درباره ی جریانات روز مطالعه کنید
اتفاقات جاری مانند اخبار,ورزش, سرگرمی وبرنامه های تلویزیونی به روز باشید.
چند موضوع یا سایت را دنبال کنید تا به روز باشید.
اخبار وخبرهای روز دنیا را ببینید تا ازخبرها واتفاقات روز عقب نیافتید.
۳-مکالمه راپیش ببرید
زمانی که دیگران صحبت می کنند نشانه هایی درباره ی موضوعاتی به شما می
مثلا درباره یک موضوع شروع به صحبت کنید وبا هم بحث درباره اون موضوع را داشته باشید.
۴-گارد بسته نگیرید
تماس چشمی خوبی برقرار کنید وصاف بایستید. با اعتماد به نفس صحبت کنید؛با صدایی رسا حرف بزنید که دیگری آن را بشنود. سریع حرف نزنید. وبا لحنی دوستانه وعلاقه مند به آشنایی حرف بزنید.این نکات ریز به دیگران کمک میکند تا شما را بهتر درک کنند
۵-تاجای ممکن تمرین کنید
خوش صحبتی مهارتی اکتسابی است. هرچه بیشتر آن را تمرین کنید بهتر عمل خواهید کرد.کمتر در موقعیت های اجتماعی مضطرب می شوید وحرف زدن بیش از پیش کاری طبیعی به نظرتان می آید.
روش سوم:درمان کم حرفی با غلبه بر خجالتی بودن
۱-حوزه ای را برای ارتقا انتخاب کنید
ممکن است شما در موقعیتهای خاصی خجالت زده شوید ودر شرایط دیگراحساس راحتی بیشتری کنید.حوزه ای را که مایل اید در آن پیشرفت کنید تتعیین کنید.آیا میخواهید با آدم های جدید آشنا شوید؟
برای مثال اگر قصد درمان کم حرفی در محل کارتان دارید.هدفتان میتواند ابراز عقیده درجلسات وداشتن مکالمه ای کوتاه با دونفر از همکاران در طول روز باشد.
۲-الگوهای تفکر منفی را شناسایی کنید
الگوهای فکری منفی متفاوتی وجود دارد که میتواند باعث پریشانی ووعدم راحتی شما در موقعیت های اجتماعی شود.درحالی که افکار منفی لزوما با واقعیت منطبق نیستند می توانند در شما احساس نا امنی وعدم اعتماد به نفس را به وجود بیاورند.افکار منفی معمول در این شرایط شامل موارد زیراست.
تو عجیب وغریب نیستی
آدمها دائما قضاوتت میکنند.
اگر مرتکب اشتباهی شوی دیگران طرد دت میکنند
تو همان تعریفی هستی که دیگران ازتو در ذهن دارند
طرد شدن وحشتناکترین اتفاق ممکن است
نظر تو مهم نیست
همیشه باید حرف درست را بزنی
۳-وقتی تنها هستید حرف بزنید
به عنوان یک آدم خجالتی یا کم حرف زمان زیادی زا در ذهن تان میگذرانید.فکرهای زیادی دارید که با کسی در میان نمیگذارید وعادت کرده اید که سکوت اختیار کنید. شما باید مغزتان را تمرین دهید که افکارتان را به زبان بیاورد.
هروقت کاملا تنها بودید هر چه به ذهن تان رسید را بر زبان بیاوررید.
هرروز حداقل۵ دقیقه با خودتان حرف بزنید.
درآغاز این کار به نظرتان عجیب می رسد اما هرچه بیشتر انجامش دهید بیشتر به آن عادت می کنید.
۴-با ترس هایتان قدم به قدم رو به رو شوید
ممکن است کم حرفی وخجالتی بودن تان به خاطر ترس از طرد شدن یا احمق به نظررسیدن در موقعیت های خاص باشد.نمیتوانید یک شبه بر ترسهایتان غلبه کنید اما با تمرین وممارست میتوانید بر ترسهای خودتون غلبه کنید
لبخند بزنید وارتباط چشمی بگیرید
سوأل بپرسید
به گروههای دوستانه ملحق شوید.
۵-از کنج آسایش تان بیرون بیایید
آدمهای کم حرف وخجالتی ترجیح می دهند کارهایی که قبلا انجام داده اند را دوباره تکرار کنند وبا همون آدمهای سابق رفت وآمد داشته باشند.
خودتان را در شرایط جدید قرار دهید تا از کنج آسایشتان خارج شوید.
۶-صبور باشید
شما یک شبیه از یک آدم کم حرف به یک آدم پرحرف تبدیل نمیشوید. داشتن انتظارات واقع بینانه ومهربان بودن با خودتان دراین مسیر اهمیت فراوان دارد.
کافی است که هرروز برای پیشرفت تلاش کنید.
روش چهارم:کامیابی در موقعیت های اجتماعی
۱-درفعالیتهای گروهی مشارکت کنید.
درفعالیتهای گروهی که افراد با علائق مشترک شما درآن حضور دارند شرکت کنید.این نقاط اشتراک ارتباطی خودکارمیان شما وآنها برقرار می کند ولازم نخواهد بود که برای حرف زدن با آنها خیلی نگران باشید.
۲-جزء اولین نفرات به مراسم برسید
شاید دیر رسیدن به مراسم برایتان وسوسه کننده باشد تا خودتان رادر جمعیت گم کنید. گرچه این کار در اصل به ضررتان تمام میشود.زودتر رسیدن زمان کافی
برای سازگار شدن با محیط پیرامون را دراختیاراتان می گذارد واحساس راحتی بیشتری خواهید کرد. اگر میزبان مراسم را میشناسید از او بپرسید که آیا کمکی لازم دارد یا نه؟
وقتی کاری برای انجام دادن داشته باشید احساس راحتی بیشتری خواهید کرد.
۳-به خودتان استراحت بدهید
ممکن است وقتی مدتی را با دیگران میگذرانید احساس کنید انرژی تان تحلیل رفته یا تحت فشارید.
این حالت کاملا طبیعی است. اگر امکانش وجود دارد برای مدت زمانی که قرار است جایی بمانید حدی تعیین کنید.شاید برنامه ی شما اینطور باشد که بخواهید یک ساعت در مهمانی بمانید وبا مردم تعامل داشته باشید.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.