کنترل لهجه

کنترل لهجه
قرارنیست که لهجه ما کاملا از بین برود .لهجه ما هویت ما هست , شناسنامه ما می باشد.
اول ازهرچیزی خودمان را باور کنیم و به هویتمان را لهجه ماست افتخارکنیم.کسانی که لهجه دارند متمایز هستند , لهجه داشتن مشکل یا عیب نیست.
کسانی که لهجه دارند درهم جویده و بریده بریده حرف می زنند.پس اولین توصیه این هست که شمرده شمرده حرف بزنند , و به فرهنگ لغات مراجعه کنند و تلفظ صحیح را یاد بگیرند.
دوستان عزیزی که لهجه دارند به مدل صحبت کردن خودشان بیشتر توجه کنند.
باید با اعتماد به نفس وقدرت ازدیگران کمک بخواهید.خجالت نکشید. آدمهای قدرتمند هستند که دنبال تغییر درخودشان هستند.
شما می توانید از فضاهای مجازی مثل برنامه های نرم افزاری کمک بگیریدو این مشکل را ازبین ببرید.
ماقرارنیست هویت خودمان راخچه دارکنیم.پس باید تمرین کنیم ,چه تمرینی؟تمرین حروف الفبا , ما باید ۳۲ حرف الفبا رابهتربتوانیم تلفظ کنیم.
باید آنقدر راحت و روان بتوانیم صحبت کنیم که شنونده متوجه حرفهای ما بشود.
تمرین بعداینکه از یک گوینده ویا مجری ویا هرکسی که بدون لهجه صحبت میکنه الگو بگیرید.چطور؟صدای ضبط شده از گوینده موردنظر خودتون راگوش کنید ویادداشت کنید وسعی کنید شما هم عین همان صدای خودتون را ضبط کنید وبه هردو صدا گوش کنیدوایرادات واشکالها را مشخص وترمیم کنید.شاید دروحله اول شما بین ۸ تا ۱۲ ایراد در صدای ضبط شده خودتون با صدای گوینده موردنظر خودتون پیداکنید ,اما باتمرین زیاد این ایراد واشکالها کم وکمتر خواهدشد.فقط صبور باشید وعجله نکنید.
تمرین بعدی اینکه زبان بدن را بیاموزید , زبان بدن به شما کمک میکنه دلنشین صحبت کنید.پس فراموش نکنید شمرده شمرده وبا تومنینه صحبت کنید.واضح وفصیح صحبت کنید , دچارپرحرفی , پراکندگی در صحبت نشوید. لهجه باشما به دنیا اومده ودریک جایی ازمغزشماهک شده , مسلماهرکسی لهجه خاص خودش رادارد.اما چون زبان ملی ما فارسی هست ماباید گویش فارسی را بهتر وروانتر بتوانیم صحبت کنیم.وتمرین مهم این هست که مغزخومان را آماده پذیرفتن حروف صحیح کنیم.
مغز هرانسانی در دوهفته به صدایی که هرروز میشنوه عادت میکنه وبه اون صدا اجازه خروج می دهد.
قرارنیست به کل , زبان مادری ویا لهجه اصلی خودمون راازبین ببریم.
توصیه دیگر من این هست که ازکتابهای صوتی گویندگان حرفه ای گوش بدهید تا کمک بشودکه لهجه شما کمتر بشود. اینکه فکرکنید شما یک روزه به همه اینها خواهید رسید ,سخت دراشتباه هستید. زمان وصبوری ومهمترازهمه تمرین میخواهد.
فراموش نکنید که صدا ضبط کنید وخیلی زیاد تمرین کنید تا اون عدد ایرادات شما به حداقل ۲ تا برسد.
تمرین دیگراین هست که به سایتهای خبری مراجعه کرده وفیلمهای خبری دانلود کرده ومثل گویندگان خبری صحبت کرده وایرادات راپیداکنید.هرچه تمرین کنید بهتر وبهترخواهید شد.سعی کنید موارداختلاف راپیدا کنید وتمرین کنید وتبدیل بشوید به اون کسی که میخواهید باشید.
تمرین حروفی که ایراد دارید مثل:ل. ر.مخرجشون شبیه هم هست.پس تمرین این هست)لیره رو لوله –لوله رو لیره( ق.گ.)ق.ازانتهای گلو میاد بیرون.گ.ازابتدای گلو( چندبار تکرارکنید.
ج.چ.ژ)خواجه تو چه تجارتی کنی(
ک.کوکب.کتابخانه.موقع تلفظ .ک.زبان به ته دهن میچسبه
موقع حرف زدن حروف را رها کنید , سعی کنید تحت تاثیر القائات دیگران قرارنگیرید.کسی به شما بگوید لهجه دارید وشما طبق گفته کسی به خودتان بقبولانید که لهجه دارید.
باورهای شخصی خیلی مهم هست , خودتان راباور کنید.ما چیزی را درخودمان به وجودمیاوریم که لایقش هستیم.وحتما باصبوری وتمرین چیزی را بدست میاوریم که هم لازمه زبان ماست و هم هویتمان راحفظ کرده ایم.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.