زبان بدن

زبان بدن

 ۱-اگرنگاه خیره ی کسی شما را اذیت میکند,دروغی در جریان است.,

بیشتر ماآدمها بارها شنیدیم که ((وقتی بامن حرف میزنی سرتو بالا کن,توچشمهام نگاه کن))افرادبااین فرض این جمله را میگویند که وقتی به آنها دروغ میگویید.چون سخت هست یه آدم دروغگو به چشم طرف مقابل نگاه کنه.البته ناگفته نماند,این حرکت یکی از ۲۴ حرکتی هست که یک دروغگو را نشان میده.

۲-چگونه ایستادن,حقیقت های بسیاری را آشکار میکند.

نوع ایستادن واستواربودن به این معنی هست که شما تسلت کامل دارید واین مختص مدیران است .این اثرتا حد زیادی به خاطر زبان بدن است.

مغزطوری برنامه ریزی شده که میزان قدرت رابا مقدار فضایی که افراد میگیرند برابر می داند.

۳-اگربا طرف مقابل  موافق باشیم,ناخودآگاه زبان بدن او تقلید میکنیم.

اگر طرف مقابل در مذاکره با شما موافق باشد حتما حرکات شما را تقلید میکند.این حرکت بسیار نشانه خوبیه وقتی با شما احساس نزدیکی میکند نا خودآگاه زبان بدن شما راتقلید میکند وشما برنده مذاکره هستید.

 

۴-لبخند واقعی کنار چشم ها چین وچروک می اندازد.

شاید لبها لبخندی دروغین بزنند اما چشمها هرگز دروغ نمیگویند. هرکسی اگر با لب به شما لبخند زد و موقع خنده کناره چشمها چروک نشد به این معنا هست که چیزی را از شما پنهان میکند.ولبخندش دروغین است.

۵-روی هم انداختن دست ها وپاها نشانه ی مقاوت دربرابر گفته های طرف مقابل است.

اگرکسی در مذاکره با شما دستهای خود ویا پاهای خود را روی هم انداخت مطمئن باشید که حاضرنیست ادامه مذاکره با شما بشنوه.وادامه دادنش خسته اش میکنه.درواقع اهمیتی به بحث ومذاکره نشان نمیده.

۶-صورت.

صورت شما ناحیه ای با سیگنال های بسیار است. درحقیقت,درزمینه حرکات ریز صورت که افراد به طور نا خوداگاه ازخود بروز می دهند.انسانها بدون اینکه بدانند اطلاعات زیادی را ازاین طریق منتقل می کنند. شما می توانید با استفاده ازصورت تان اطلاعات زیادی درباره ی خودتان به مردم بدهند.

۷-چگونه لبخند بزنید؟

یک ترفند آسان برای لبخند زدن وجود دارد.تصور کنید که درحال تماشای چیزی هستید که واقعا دوست دارید.

لبخند زدن به معنی حرکت دادن اجزای صورت به یک شیوه ی خاص نیست.بلکه به معنی حس کردن شادی واجازه ابراز آن توسط صورت است.

۸-تماس چشمی را ناگهان قطع نکنید.

سعی کنید وقتی باکسی درحال صحبت کردن هستید ناگهان به زمین وآسمان نگاه نکنید.تماس چشمی را حفظ کنید.منظور ما این نیست که مستقیم به چشم طرف مقابل نگاه کنید,ارتباط چشمی داشته باشید واگراحساس خستگی کردید.در چهره طرف مقابل یک مثلث ارتباطی بین دوچشمها ولب درست کنید.فراموش نکنید که زمانی که یک آقا با یک خانم درحال صحبت کردن هست به هیچ عنوان به لب یک خانم مستقیم نگاه نکنید چون معضبش خواهدکرد.پس مثلث ارتباطی را فراموش نکنید.

۹-ازصورت خنثی خود چهره ای شاد به نمایش بگذارید.

تا به حال از سندرم صورت خونسرد چیزی شنیده اید؟ برخی افراد ادعا میکنند که صورت خونسردشان ناراحت وعصبانی  به نظر میرسد واین حالت سبب میشود دیگران آنها را به عنوان یک خطر تلقی کنند.وشما طبیعتا تمایل نخواهید داشت با چنین افرادی ارتباط بگیرید.درنظر من اگر شما در شرایط بدی هم قرار گرفتید ازخودتان چهره ای مناسب به جایی بزارید.هرگز مرکز انتقال انرژی منفی به دیگران نباشید. درارتباطات خودتون طوری باشید که دیگران مشتاق به مکالمه یا ارتباط با شما باشند.

۱۰-هنگام دست دادن ارتباط چشمی را فراموش نکنید.

نگاه کردن به اطراف,نا خودآگاه بار منفی به همراه می آورد.

شما برای فردی که با او دست می دهید احترام قائل نیستید یا حواستان به او نیست.

شما چیزی برای مخفی کردن دارید.

به اندازه ای به چشمان فرد مقابل نگاه کنید که رنگ چشمان اورا بخاطر بسپارید.زل نزنید وفقط لحظه ای به چشمان او بنگرید.

۱۱-طوری لبخند بزنید که انگار دیدن آنها روز خوبی را برای شما رقم زده.

حتی اگر کسی را درخیابان هم میبینید بهش لبخند بزنید مطمئن باشید اگریک انرژی به مخاطب بدهید چندبرابرش را به خودتون برخواهید گرداند.لبخند زدن به کسی که با او دست میدهید حس خوبی به خوتان وبه طرف مقابل خواهد داد

۱۲-محکم ودرعین حال آرام دست دهید.

مردها به ویژه به نحوه ی دست دادن حساس هستند.مثل ماهی مرده دست دادن ضعیف بودن شما را نشان میده.همیشه محکم واستوار دست بدید.نه تا حدی که دست طرف مقابل درد بیارید.

۱۳-پاهایتان را به اندازه لگنتان باز کنید.

زبان بدن یک ارتباط غیر کلامی است که ما به صورت خوداگاه یا ناخوداگاه ازآن استفاده میکنیم.این ارتباط غیرکلامی شامل ارسال و دریافت سیگنال های بدون کلام می شود.گفته میشود که ارتباط خوب پایه واساس رابطه های موفق است. بنابراین توانایی شناخت واستفاده درست ازرابطه ی غیر کلامی یاهمان زبان بدن ابراز قدرتمندی است که به شما این امکان را می دهدکه منظور واقعی تان را به فرد مقابل برسانید وتعامل با دیگران را به یک تجربه  ی آسان ولذت بخش تبدیل کنید.

 

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.