بر ترس خود غلبه کنید

بر ترس خود مسلط باشید

شجاعت،مقاومت دربرابر ترس است نه این که ترسی دربین نیست.باید براین هراس غلبه کرد.

وقتی عادت شجاعت واعتماد به نفس را در خود پرورش می دهید،دنیای جدیدی از احتمالات به روی شما باز خواهد شد.فقط تصور کنید رویایتان چه خواهد بود یا اگر از چیزی نمی ترسیدید،چه کارهایی می کردید؟

خصلت شجاعت را در خود ایجاد کنید

خوشبختانه خصلت شجاعت را میتوان مانند هرخصلت دیگری از طریق تکرارفرا گرفت. لازم است پیوسته بر ترسهایمان غلبه کنیم.

باید در خود شجاعتی ایجادکنیم تا بتوانیم با فراز ونشیب های زندگی کنار بیاییم.نقطه شروع غلبه برترس وشجاعت یافتن،توجه به عواملی است که موجب می شود ما بترسیم.

منبع اصلی ترس،شرطی شدن های دوران کودکی است که معمولا با انتقادهای مخرب همراه است.این موجب می شود که به دو ترس اصلی برسیم.

یکی ترس از شکست که سبب می شود بگوییم((نمی توانم))ودیگری ترس از رد شدن است که ما را وادار می کند بگوییم ((مجبوریم))

ترس میتواند ما را فلج کند ومانع اقدامات سازنده در مسیر درست رسیدن به اهداف شود. وقتی اسیر ترس می شویم،تردید میکنیم وکارمان را به

عذروبهانه می آوریم وعدم موفقیت خود را توجیه می نماییم.احساس خستگی کرده وبارها وبارها جمله ((مجبورم اما نمی توانم،نمیتوانم اما مجبورم)) را تکرار میکنیم.

هرچه بیشتر بدانید،کمتر می ترسید

ترس ناشی از جهل ونادانی است.وقتی اطلاعاتمان محدود است،دچار تردید می شویم.احساس عدم امنیت خاطر می کنیمو نمی دانیم اقداماتمان چه نتایجی خواهد داشت.نا آگاهی موجب می شود از تغییر بترسیم.از نا شناخته می ترسیم واز دست زدن به هر کار متفاوت وجدید خودداری می کنیم.

اما عکس این مطلب نیز درست است.اقدام به جمع آوری اطلاعات بیشتر وبهتر در خصوص یک موضوع خاص بر شجاعت ما می افزاید واعتماد به نفس واطمینان ما را بیشتر می کند.

دو عامل دیگر که به ترس کمک می کنند،بیماری وخستگی است.

وقتی خسته هستید یا سلامتی کامل ندارید،یا وقتی در شرایط فیزیکی نا مناسبی هستید، در مقایسه با زمانی که سالم وپر انرژی هستید،بیشتر دچار ترس وهراس می شوید.

ترس های خود را تحلیل کنید

وقتی عوامل مختلفی را منجر به ترس می شوند، شناسایی کردید، باید به طور منطقی وبی طرفانه ترس های خود را تجزیه وتحلیل نمایید.

در بالای یک صفحه کاغذ سوأل((از چه میترسید))را یادداشت کنید.به خاطر داشته باشید که تمام افرادبا هوش ونابغه هم از چیزی می ترسند.

انسان شجاع کسی نیست که از چیزی نترسد.((شجاعت،مقاوت  در برابر ترس است نه این که ترسی دربین نیست.باید براین هراس غلبه کرد))

انسان شجاع کسی است که علیرغم ترس،به جلو حرکت می کند.وقتی با ترستان برخورد می کنید وبه سمت منبع یا دلیل می روید،ترستان کاهش می یابد وعزت نفس .اعتماد به نفس وعزت نفستان بیشتر می شود.

عکس این مطلب هم نیز صحیح است. وقتی از چیزی که می ترسید،اجتناب می کنید،هراستان بیشتر شده تا این که زندگیتان رااز

 کنترل خارج می کند. و وقتی ترس افزایش یافته،عزت نفس واعتماد به نفستان کاهش می یابد.

فهرستی تهیه کنید

فهرست ترسهای خود رابا نوشتن هر چیزی،کوچک وبزرگ،علل ترس، استرس یا اضطرابتان شروع کنید. به بخشهای مختلف کار وزندگی شخصی خود فکر کنید، زمانی که ترس شما را عقب نگه داشته  ومجبور می شوید در کار یا رابطه ای که از آن رضایت ندارید، بمانید. شایع ترین ترسها، ترس از شکست و رد شدن است.

بعضی افراد در برخورد با ترس از شکست وناکامی، انرژی زیادی را صرف توجیه ودفاع از اشتباهاتشان می کنند. 

ترس هایتان را منطقی بررسی کنید

۱-این ترس به چه طریقی مرا در زندگی عقب نگه داشته است؟

۲-این ترس چگونه به من کمک میکند؟(یا در گذشته چه کمکی به من کرده است)

۳-اگر این ترس را کنار بگذارم چه سودی برایم خواهد داشت؟

 

سوألات اساسی بپرسید

با تحلیل منطقی بزرگترین ترسم در زندگی،توانستم فرآیند رها شدن از آن را آغاز کنم. توانستم(طبق گفته آنتونی رابینز)((ترس را به قدرت تبدیل کنم)) پس شما هم میتوانید.

وجوابهای منطقی به سوألهای ذهنم ودلیل ترس هایم پیداکنم وبا آنها مقابله کنم.

ویژگی شجاعت را تمرین کنید

میتوانید فرآیند ایجاد شجاعت ورها شدن از ترسرا با اتخاذ اقداماتی که با ویژگی شجاعت همخوانی دارد وبر اعتماد به نفس می افزاید، شروع کنید. هرچه را بارها وبارها تکرار کنید به یک عادت وخصلت تبدیل می شود.

اولین ومهمترین شجاعت برای رسیدن به موقعیت در کارهای این دنیا،شروع کردن وگام برداشتن با ایمان راسخ در راستای دستیابی به هدف است.باید خواهان خروج از منطقه امن خود باشید وکاری انجام دهید.این شجاعت،انجام کاری جدید بدون هیچ تضمینی برای موفقیت است.

آینده متعلق به کسی است که ریسک کند

آینده متعلق به افراد ریسک پذیر است نه کسانی که گوشه ای امن و راحت را ترجیح می دهند.هرچه بیشتر خواستار امنیت باشید،کمتر به آن می رسید.اما هرچه بیشتر دنبال فرصتهای مناسب بروید، احتمال  بیشتری دارد که به امنیت مطلوب نیز دست یابید.

هرگاه احساس ترس یا اضطراب داشتید ونیازمند شجاعت بیشتر شدید، به اهدافتان توجه کنید. اهداف خود را واقعیت تصور کنید.

تصور کنید که همان فردی هستید که می خواهید باشید واز زندگی آن طور که می خواهید لذت ببرید.

ضمیر نا خود آگاه شما تنها میتواند به یک موضوع فکر کند وآن فکر میل وآرزو ویا فکر ترس است. وقتی تصمیم میگیرید پیوسته به اهداف خود فکر کرده وراجع به آن ها حرف بزنید، ترس هایتان را به حداقل  می رسانید.وقتی به این موضوع تمرکز می کنید که چطور میتوانید به اهدافتان برسید،اعتماد،اطمینان وشجاعتتان بیشتر می شود.بدین طریق کنترل کامل احساسات وآینده خود را بدست می گیرید.

قانون تمرکز میگوید((به هرچه فکرو تمر کز کنید،در زندگیتان بزرگتروپررنگتر می شود))هرچه بیشتر به اهداف خود فکر کنید،بیشتر به آن ها می رسید.

رشد شجاعت

غلبه بر ترس وتوسعه شجاعت، ملزومات داشتن زندگی شادوموفق هستند. وقتی متعهد می شوید ویژگی شجاعت را در خود پرورش دهید، نهایتا به جایی می رسید که دیگر ترس هایتان کنترلی برشما نداشته ودیگر در تصمیم گیری هایتان دخیل نخواهد بود.

بدین ترتیب اهداف بزرگی را برای خود در نظر می گیرید وبا اطمینان می دانید که میتوانید به آنها دست یابید. با آرامش و اطمینان خاطر، توانایی مواجهه با هر موقعیتی را دارید.توقف نا پذیر می شود.

 

 

 

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.