فرق شرم و حیا با خجالت

فرق خجولی با شرم وحیا چیست؟
خجول بودن وشرم وحیاداشتن هرکدام یک مبحث جداگانه هستند.اینکه شرم وحیا داشته باشیم خیلی خوب هست وهرانسانی برای خودش یکسری اصول وارزش عقاید دارد واینکه خجول باشیم یک رفتار ناکار آمدهست که باید مهارت مان را دراین زمینه ارتقا دهیم.
خجولی یعنی اینکه به خاطر یکسری قفلهای ذهنی,یک سری کارهای درست رو انجام ندهیم!
مثل اینکه سرصحبت را با کسی باز نکنیم ویا اینکه نگران این باشیم که ممکن هست مورد تمسخر دیگران قرار بگیریم.
خجولی یعنی کاری که با توجه به ارزش هامون باید انجام بدهیم اما رومون نمیشه ومیگیم که نمیتونیم انجام بدیم.
ما برای شرم وحیا وانتخاب آگاهانه ارزش قائل هستیم وبرای رفع خجولی مهارت های لازم رو کسب می کنیم..

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.