درباره ما

با من بیشتر آشنا شوید

از زمانی که تحصیلاتم را به پایان رساندم،
تصمیم براین گرفتم که یک فعالت هنری را شروع کنم،بنا به علاقه خاصی که به حرفه هنر داشتم،
شروع کردم به آموزش گریم سینمایی،زمان همینطور جلو میرفت ومن در حرفه ام موفق تر،
زمانی که در برنامه هایی که کار گریم میکردم مجری های برنامه را می دیدم،علاقه ام به هنر بیشتر میشد،

تا اینکه تصمیم گرفتم در کلاسهای مجریگری شرکت کنم،وموفق هم شدم مجری کودک باشم.ویک گوینده داستانهای کودکانه.
همراه با اجرای برنامه هایی که داشتم دوست داشتم تمامی کودکانی که در برنامه حضور داشتن با دستان خود من گریم شوند

حدود ۵ سال این روال طی شد،
تااینکه تصمیم براین گرفتم که از اجرای کودک به سمت اجرای بزرگسال بروم،
اما یک مشکلی را حس میکردم،
حس میکردم که هنوز زبان بدن وفن بیان خوبی برای اجرای بزرگسال را ندارم،
تااینکه با کلی تحقیق وپرسش در کلاسهای اساتید برتر شرکت کردم،وپس از طی دوره های حرفه ای در زمینه فن بیان وزبان بدن وغیره توانستم یک مجری بزرگسال باشم.
و۵ سال هم براین منوآل گذشت،
وحدود ۱۰ سال بود ما در رادیو وتلویزیون فعالیت داشتیم،
در این مدت موفق به کسب مقام نفر دوم در زمینه زبان بدن توسط استاد ودایع که اولین مرد زبان بدن توسط آلن پیز در ایران شناخته شدند،شدیم.
وبه عنوان برترین مجری کودک در شبکه دو سیما دعوت شدیم،
بیش از ۳۰ اوپراتور وبیش از ۵۰ نریشن تبلیغاتی را با استاد اکبر نژاد مجری شبکه ۳سیما انجام دادیم،
دوره های رفتارشناسی وMBTI را با استاد حدادیان گذراندم،
دوره های تخصصی فن بیان وگویندگی را با استاد فرزانه معصومیان گذراندم.
دوره های دوبلوری را با استاد رضوی گذراندم،
دوره های مجریگری را با استاد ایمانی گذراندم.
وچندین دوره های مختلف را با اساتیدی چون دکتر فردیس،دکتر حلت،دکتر علوی،ودکتر یهیوی گذراندم.